Energiebelasting 2023

Uw energierekening bestaat voor een groot deel uit belastingen. De overheid heeft deze belastingen ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Indien u minder energie verbruikt, betaalt u ook minder belasting. Daarnaast kan de overheid ook differentiëren met de tariefstelling om grootverbruikers juist meer of minder belasting te laten betalen. Als u de jaarafrekening erbij pakt en deze goed bekijkt zult u zien dat uw werkelijke energiekosten eigenlijk niet eens zo hoog zijn, maar de belastingen bijna de helft van uw kosten bedragen.

U betaalt energiebelasting en opslag duurzame energie. Over deze belastingen betaalt u ook nog eens 21% BTW.

Opslag duurzame energie

Het bedrag dat u jaarlijks betaalt voor de opslag van duurzame energie is gebaseerd op het werkelijke verbruik in kWh stroom en m3 gas. Naarmate het verbruik toeneemt daalt het tarief. De opbrengst uit de Wet opslag duurzame energie komt ten goede aan de SDE+ subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energieproductie).

Een gemiddeld huishouden betaalt jaarlijks €66,- aan belastingen voor de Wet opslag duurzame energie. Bij ondernemers loopt dit al snel in de duizenden euro’s per jaar.

Heffingskorting

Enerzijds wordt er energiebelasting geheven en aan de andere kant ontvangt u een heffingskorting (vermindering energiebelasting). Deze belastingvermindering wordt automatisch verrekend op uw jaarnota. Deze vermindering energiebelasting is van toepassing op locaties/objecten met een zogenaamde “verblijfsfunctie”. Hieronder vallen objecten zoals woningen, kantoren, winkels, bedrijven etc. Objecten die niet in aanmerking komen zijn: een garagebox, woningen of bedrijven in aanbouw en algemene voorzieningen.

Voor belastingjaar 2022 heeft het kabinet de energiebelasting eenmalig verlaagd d.m.v. een verhoging van de heffingskorting. Wilt u weten of u in aanmerking komt? Doe de bespaarcheck!

JAARHEFFINGSKORTING EXCL. BTWHEFFINGSKORTING INCL. BTW
2019€ 257,54€ 311,62
2020€ 435,68€ 527,17
2021€ 461,62€ 558,56
2022€ 681,63€ 824,77
2023€ 493,27€ 596,86

Welk deel van de energierekening is belasting?

De Belastingdienst stelt jaarlijks de tarieven vast voor de energiebelasting op basis van afspraken uit het Energieakkoord en de Haagse politiek. Onderstaande afbeelding geeft weer welk deel van de totale jaarafrekening naar de belastingdienst gaat. De totale energierekening bestaat voor 44% uit belastingen. In 2018 stegen de tarieven op basis van het recente regeerakkoord. (bron: CBS)