Aanvraag

Hoe weet ik of ik recht heb op teruggaaf energiebelasting?

Het wel of niet met succes terugvorderen van energiebelasting is afhankelijk van veel feiten en omstandigheden. Hiervoor moet eerst onderzoek worden verricht naar de feitelijke situatie met betrekking tot uw woning of bedrijfspand en zal er een inhoudelijke toetsing van de gemeentelijke objectafbakening en de gehanteerde heffingsgrondslagen plaatsvinden.
Pas nadat het vooronderzoek door ons is verricht kan met redelijke zekerheid worden aangegeven of en voor ongeveer welk bedrag u in aanmerking kunt komen voor een teruggave van energiebelasting.
U kunt hier alvast wat meer informatie vinden over de regels.

Waarom moet ik een machtiging ondertekenen?

De adviseurs van Energiebelasting-check.nl gaan namens u rechtshandelingen verrichten en verzoekschriften verzenden aan uw energiemaatschappij en de Rijksbelastingdienst. Om aan deze partijen aan te tonen dat u hier akkoord voor hebt gegeven sturen wij de door u ondertekende machtiging mee met onze correspondentie.

In de machtiging worden meerdere medewerkers genoemd, waarom is dat?

Het is niet mogelijk om een algemene machtiging voor een bedrijf te maken. Een machtiging is altijd op naam van een natuurlijk persoon. Omdat wij bij het in ontvangst nemen van uw aanvraag nog niet weten welke juridische medewerker of adviseur namens Energiebelasting-check.nl uw dossier gaat behandelen worden de belangrijkste medewerkers in de machtiging genoemd.
Door dit te doen weten we zeker dat de machtiging klopt en het verzoekschrift door de energiemaatschappij of de Rijksbelastingdienst in behandeling zal worden genomen.

Hoe kan ik inloggen in mijn dossier?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen en verwerkt krijgt u toegang tot uw online dossier. Per email ontvangt u van ons een wachtwoord en uw gebruikersnaam. Soms kan het zijn dat deze email in de SPAM terecht komt.
U kunt hier inloggen. Heeft u vragen over de werking van het online dossier neemt u dan gerust contact met ons op.

Hoe weet ik of ik klein- of grootverbruiker ben?

Aanvraag
Hoe weet ik of ik recht heb op teruggaaf energiebelasting?Waarom moet ik een machtiging ondertekenen?

In de machtiging worden meerdere medewerkers genoemd, waarom is dat?


Hoe kan ik inloggen in mijn dossier?


Hoe weet ik of ik klein- of grootverbruiker ben?
U bent grootverbruiker als u een aansluiting heeft die groter is dan 3×80 Ampère. (c.a. 150.000 kWh per jaar) of als u een aansluiting heeft met een gasmeter groter dan G25 met een doorlaatwaarde van meer dan 40 kubieke meter gas per uur. Deze informatie kunt u terugvinden op de jaarafrekening van uw energiemaatschappij.

Behandeling

Wat zie ik in mijn online dossier?

Alle stukken die wij voor u maken en ontvangen worden als PDF bestanden toegevoegd aan uw online dossier. Ook belangrijke notities en telefoongesprekken met medewerkers worden voor u ter inzage vastgelegd.

Wat zijn de kosten?

De dienstverlening van Energiebelasting-check.nl is gebaseerd op het no cure, no pay principe. Lukt het onze medewerkers niet om voor u een besparing te realiseren dan bent u ons geen kosten of vergoeding verschuldigd. Hebben wij voor u wél een teruggaaf energiebelasting gerealiseerd dan bedragen onze kosten 25% inclusief BTW  van het voor u gerealiseerde belastingvoordeel. De factuur hoeft u pas te betalen nadat u de gelden heeft ontvangen van de Rijksbelastingdienst en/of uw energiemaatschappij.
Bent u lid van Vereniging Eigen Huis?, dan ontvangt u 25% korting op onze tarieven. In de overeenkomst is dan van belang dat u uw lidmaatschapsnummer vermeld.

Hoe lang duurt een procedure?

Behandeling
Wat zie ik in mijn online dossier?

Hoe verdienen wij ons geld?


Hoe lang duurt een procedure?
Een procedure duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden. Van het indienen van uw aanvraag tot het terugontvangen van de te veel betaalde belasting.

Komen jullie mijn pand bekijken?

De heffing van energiebelasting is mede gebaseerd op de WOZ-objectafbakening. Van belang is dan ook om te weten of deze klopt. Vaak zien we dat de gemeente zelf de WOZ-objectafbakening fout heeft geregistreerd met als gevolg een onjuiste heffing van energiebelasting.
Andere eigenschappen van het pand en situering van NUTS aansluitingen hebben ook effect op de aanvraag. Indien er onduidelijkheden zijn waarop uit administratieve gegevens geen passend antwoord gegeven kan worden komen wij uw woning of bedrijfspand ter plaatse bekijken.

Als een procedure is afgerond, kan ik mijn dossier dan nog raadplegen?

Nadat een procedure is afgerond sluiten wij het dossier, hiervan krijgt u automatisch bericht. Het online dossier blijft voor u daarna nog steeds toegankelijk en beschikbaar.

Over energiebelasting

Betaal ik energiebelasting?

Iedereen in Nederland met een aansluiting op gas en/of elektriciteit betaalt energiebelasting. Op de jaarafrekening van uw energiemaatschappij worden de factuurregels voor de energiebelasting apart vernoemd.
Bekijk hier hoeveel belasting u betaalt.

Leveren wij ook energielabels?

Nee, wij leveren geen energielabels.

Is de WOZ-waarde van het object van belang voor de heffing van energiebelasting?

De Wet WOZ is van belang voor de heffing van energiebelasting. In de Wet belastingen op milieugrondslag is geregeld dat voor de zogenoemde energiebelasting het WOZ-object geldt als aansluiting. Voor die belastingen is dus niet de waarde maar wel de objectafbakening van belang.

Meerdere energielevaranciers binnen hetzelfde jaar?

Indien u lopende het contractjaar wisselt van energieleverancier kan het afhankelijk van uw energieverbruik voorkomen dat u te veel belasting betaald. De nieuwe energieleverancier zal namelijk voor dat gebroken jaar uitkomen op een lager verbruik waardoor u in een hogere tariefschaal komt voor de energiebelasting.
Onze adviseurs beoordelen uw jaarafrekeningen om te zien of het gezamenlijke verbruik over beide contracten recht kan geven op teruggave van energiebelasting.