Persoonsgegevens die wij verwerken

Energiebelasting-Check, handelsnaam van Triple-A B.V., gevestigd aan de Industrieweg-Oost 21, 6662 NE in Elst (Gld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Energiebelasting-Check verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Energiebelasting-Check, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aam Energiebelasting-Check verstrekt.

Energiebelasting-Check kan de volgende persoonsgegevens verwerken.

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • UW Burgerservicenummer;
 • Uw IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Uw locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over de verschillende websites heen;
 • Uw internetbrowser en apparaat type;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Gegevens op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen;
 • Voor- en achternaam belastingplichtige.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@energiebelasting-check.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Waarom we gegevens nodig hebben

Energiebelasting-Check verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Contractuele doeleinden:
  • bijvoorbeeld om handelingen uit te voeren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening) zoals het aanmaken van een dossier, het namens u indienen van een verzoek teruggaaf energiebelasting envan eventueel andere handelingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • om de nog aan te leveren stukken op te vragen in het kader van de nog te sluiten overeenkomst;
 • Communicatie doeleinden:
  • bijvoorbeeld om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt;
  • om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
  • om bij een niet voltooide intake contact op te kunnen nemen om eventuele problemen op te lossen en indien nodig hulp te bieden bij het voltooien van de intake;
 • Verbetering van de website: zie onder “In kaart brengen website bezoek”
 • In verband met mogelijke marketingdoeleinden;
  • voor bestaande klanten
  • voor niet-klanten
 • Indien u deelneemt aan een tevredenheidsenquête. Als u niet tevreden bent kunnen wij contact met u opnemen om hier vragen over te stellen;
 • Wettelijke doeleinden: het voldoen aan wettelijke voorschriften of bindende aanwijzingen.

Persoonsgegevens worden door Energiebelasting-Check op de volgende grondslagen verwerkt, waarbij tussen haken is aangegeven bij welke doeleinden deze grondslagen een rol zullen spelen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (contractuele doeleinden, communicatie doeleinden en wettelijke doeleinden)
 • u heeft toestemming gegeven voor de verwerking (verbetering van de website, marketing doeleinden, tevredenheidsenquête, communicatie doeleinden)
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Energiebelasting-Check of van een derde (contractuele doeleinden, communicatie doeleinden, verbetering van de website, marketingdoeleinden voor bestaande klanten, wettelijke doeleinden)
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke taak of plicht van Energiebelasting-Check (contractuele doeleinden, communicatie doeleinden en wettelijke doeleinden)

Delen met anderen

Energiebelasting-Check verstrekt uw persoonsgegeven alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energiebelasting-Check blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


In kaart brengen websitebezoek

Energiebelasting-Check gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Energiebelasting-Check gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op de website van Energiebelasting-Check worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Energiebelasting-Check bewaart de chat-gesprekken die u met een medewerker aangaat om de kwaliteit van contact met u te verbeteren. Energiebelasting-Check gebruikt deze informatie om de werking van de website/dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Energiebelasting-Check verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van de diensten van Energiebelasting-Check, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aam Energiebelasting-Check verstrekt.

Energiebelasting-Check maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Energiebelasting-Check bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Energiebelasting-Check te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerkt. Energiebelasting-Check heeft hier geen invloed op.

Voor een zorgvuldige verwerking heeft Energiebelasting-Check de volgende maatregelen getroffen:

 • er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
 • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
 • alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens te met Google te delen’ zijn uitgezet
 • Google heeft geen toestemming om via Energiebelasting-Check verkregen Analytics- informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Energiebelasting-Check maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en – services, op de website www.energiebelasting-check.nl niet meer correct functioneren als de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


Bewaren, inzien, aanpassen en verwijderen van gegevens

Hoelang Energiebelasting-Check gegevens bewaart
Energiebelasting-Check bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal 15 jaar bewaart als er een overeenkomst met u is gesloten. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@energiebelasting-check.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Energiebelasting-check zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:  026-3020070

Bedrijfs- en postadres: Industrieweg Oost 21, 6662 NE Elst


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Energiebelasting-Check kan de privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Beveiliging

Energiebelasting-Check neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website is versleuteld met een SSL-vertificaat. Hierdoor zijn logingegevens beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@energiebelasting-check.nl.


Autoriteit persoonsgegevens

Energiebelasting-Check helpt u graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met Energiebelasting-Check is uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 23 juni 2022.

Heeft u privacy gerelateerde vragen? info@energiebelasting-check.nl