Werkwijze

Bij Energiebelasting-Check.nl houden wij van simpel en transparant. Onze dienstverlening is dan ook volledig gebaseerd op het zogenaamde No Cure, No Pay principe. Al onze inspanningen zijn geheel kosteloos tot het moment dat wij voor u als opdrachtgever ook daadwerkelijk een financieel voordeel in de vorm van een teruggaaf energiebelasting hebben gerealiseerd.

Pas nadat een procedure volledig is afgewikkeld en de teruggaaf daadwerkelijk is ontvangen worden de kosten voor de behandeling van het dossier in rekening gebracht.

Quick-scan

Nadat de aanvraag is ontvangen controleren onze medewerkers op basis van een quick-scan de haalbaarheid van het dossier. Na aanvullend onderzoek kan bijvoorbeeld blijken dat er geen recht is op teruggaaf van energiebelasting of dat bijvoorbeeld de aanvrager niet gerechtigd is de aanvraag te doen. In die gevallen ontvangt u een gemotiveerde afwijzing van de aanvraag en worden er als vanzelfsprekend geen kosten in rekening gebracht.

Een quick-scan is altijd kosteloos en voeren wij uit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst tot dienstverlening.

Machtiging & Overeenkomst

Zodra uit de quick-scan van het dossier blijkt dat er een redelijke kans op teruggaaf van energiebelasting is gaan wij over tot de behandeling van de aanvraag. In de meeste gevallen verloopt een aanvraag via de Belastingdienst en soms via de energiemaatschappij zelf. Omdat wij namens u als opdrachtgever rechtshandelingen verrichten is het noodzakelijk dat u ons hiervoor machtigt.

De machtiging stellen wij op en tekent u samen met de overeenkomst tot dienstverlening.

Online dossier

Na ontvangst van de getekende machtiging en overeenkomst worden de inloggegevens van het online dossier per e-mail verzonden.

Alle documenten, stappen in het proces, aantekeningen van de behandelaar en uiteindelijk ook de financiƫle afwikkeling zijn in het online dossier nauwgezet te volgen.

Niet alles verloopt digitaal, soms is het ook noodzakelijk om de specifieke situatie van het gebouw goed te kennen en daarvoor wellicht ook aanvullende stukken te ontvangen waaronder bijvoorbeeld een bouwtekening. Wij nemen dan telefonisch contact op en incidenteel bezoeken wij het complex om de feitelijke situatie goed te kunnen beschrijven in de aanvraag.

Wat zijn de kosten voor de behandeling van mijn aanvraag?

Onze tarieven zijn net zo transparant als de dienstverlening zelf. Particulieren en ondernemers kennen hetzelfde tarief. De kosten bedragen 25% inclusief BTW van de gerealiseerde teruggaaf energiebelasting. Leden van Vereniging Eigen Huis ontvangen 25% korting. Voor omvangrijke dossiers van meer dan 50 objecten, beleggers en woningcorporaties hanteren wij maatwerk tarieven. Neem in dat geval contact met ons op.

Particulieren

Succesfee 25% inclusief BTW van de totaal ontvangen teruggaaf energiebelasting.

Ondernemers

Succesfee 20% exclusief BTW van de totaal ontvangen teruggaaf energiebelasting.

Leden VEH

Bent u persoonlijk lid van Vereniging Eigen Huis of is de VvE als geheel lid? Dan ontvangt u een korting van 25% .