ONZE WERKWIJZE:

  • NO CURE, NO PAY

  • SIMPEL EN EFFECTIEF

  • VEILIG EN PERSOONLIJK

GROTE EN KLEINE VVE’S

Teruggave van energiebelasting heeft niets te maken met de omvang van de VvE maar met technische en bouwkundige voorzieningen binnen uw complex. Heeft u zelf geen rechtstreeks contract met een energiemaatschappij voor elektriciteit? Dan betaalt u mogelijk een voorschot aan de VvE en komt u zo goed als zeker voor een teruggave energiebelasting in aanmerking.

Klik hier voor meer informatie

 

MEERDERE GEZAMENLIJKE AANSLUITINGEN

Naast de situatie waarbij meerdere appartementen gebruik maken van 1 aansluiting voor elektra komt het bij grotere complexen vaak voor dat er 2 of meer aansluitingen zijn waarvan het complex gebruik maakt. Bijvoorbeeld een eigen aansluiting voor de liften en gezamenlijke voorzieningen. Is dat het geval dan bestaat de mogelijkheid om in aanvulling op de teruggave energiebelasting per woning ook nog een voordeel op de energiebelasting per verbruikte KWH uur te behalen.

WISSELEN VAN ENERGIELEVERANCIER

Het wisselen van energieleverancier kan ook grote gevolgen hebben voor de te betalen energiebelasting. Afspraken uit het verleden waarbij met een vorige leverancier zogenaamde cumulatie afspraken zijn gemaakt komen dan ineens te vervallen. Bij de nieuwe leverancier moet dan op eigen initiatief namens de VvE nieuwe afspraken worden gemaakt.