ONZE WERKWIJZE:

  • SIMPEL EN EFFECTIEF

  • VEILIG EN PERSOONLIJK

  • NO CURE, NO PAY

GRATIS BESPAARCHECK

Onze energieadviseurs beoordelen aan de hand van uw gegevens of u wél of niet in aanmerking komt voor een teruggave van de energiebelasting. Deze beoordeling is altijd kosteloos. Pas nadat wij voor u een besparing hebben gerealiseerd brengen wij 25% van het behaalde voordeel als kosten in rekening. No cure, no pay!

GEGEVENS VERZAMELEN EN CONTROLEREN

Voor de beoordeling is het van belang dat wij beschikken over de jaarafrekening van uw energiemaatschappij en het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Deze kunt u direct uploaden bij de Bespaarcheck of op een later moment toezenden aan één van onze medewerkers. Indien nodig komt één van onze adviseurs of taxateurs het gebouw ter plaatse bekijken om uw aanvraag succesvol af te wikkelen.

PROCEDURE STARTEN + BESPAREN

Als wij uw aanvraag in behandeling hebben genomen krijgt u toegang tot uw digitale dossier. In dit dossier kunt u de voortgang van uw dossier volgen en de onderliggende stukken inzien. Gemiddeld ontvangt u na ongeveer 3 tot 6 maanden een uitspraak.