Verlaging energiebelasting en extra geld voor isolatie.

Het kabinet heeft door de stijging van de energieprijzen besloten om een extra belastingkorting op de energierekening en een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022 toe te passen.

Bij een gemiddeld verbruik zal dit ongeveer € 400 op jaarbasis schelen. Echter, in de praktijk zal dit bedrag per huishouden verschillen.

Voor kwetsbare huishoudens wordt door het kabinet 150 miljoen beschikbaar gesteld om te compenseren in de hoge energierekening en/of te ondersteunen met isolatiemaatregelen voor een slecht geïsoleerde woning.

Concreet betekent dit dat de belastingkorting op de energierekening wordt verhoogd met € 230 inclusief btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4 cent incl. btw. Deze maatregelen gelden vooralsnog alleen voor 2022.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/kabinet-verlaagt-energiebelasting-en-stelt-extra-geld-voor-isolatie-beschikbaar